CONSILIERE SI STAGII DE PREGATIRE PRACTICA PENTRU O CARIERA DE SUCCES IN COMUNICARE

Acest site este co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeste in oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”
Titlul proiectului: Consiliere si stagii de pregatire practica pentru o cariera de succes in comunicare
Contract POSDRU: POSDRU/161/2.1/G/132320Nr. crt.

Denumire achizitie

Furnizor selectat

Data semnarii atribuirii/contractului

1

Servicii de expertiza contabila

Contabil Ilie Nicoleta Elena

27 iunie 2014

2

Servicii de auditare financiara

SC Soter Audit SRL

3 iulie 2014

3

Servicii de programare  website si platforma si suport tehnic si hosting website si platforma online

SC Lite Microsystems SRL

25 iulie 2014

4

Servicii de productie materiale promotionale

Samdam Gifts SRL

14 august 2014

5

Servicii de productie tiparituri

Best Print Services SRL

14 august 2014

6

Servicii de productie sisteme expozitionale

Azayo Trade SRL

14 august 2014

7

Servicii de organizare de evenimente

SC Happy Tour SRL

30 mai 2014

8

Furnizare echipamente IT

SC Dante International SA

04 septembrie 2014

9

Achizitie servicii amenajare spatiu training

Cerere de oferta